Odbierz voucher na zabiegi
o wartości 20 zł!

Voucher - 20 zł

Polityka prywatności

 1. Informacje o Administratorze danych:
 2.  
 3. Kanon Piękna Mariusz Kaczmarczyk z siedzibą ul. Mieczysława Romanowskiego 2/1, 33-300 Nowy Sącz,  jest Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4.  
 5. Dane osobowe Klientów i osób korzystających ze strony przetwarzane są w celu:
  1. * świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług sprzedaży oraz obsługi procesu zamówienia,
  2. * ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  3. * przesyłania przez salon na wskazany adres poczty elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter), ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach
  4. * wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  5. * tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, tworzenia statystyk oglądalności podstron, dostosowania strony do potrzeb Klientów,
  6. * w zakresie zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży i obsługi reklamacji.
 6. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez Salon.
 7. Dane osobowe, które są podawane i na których przetwarzanie wyrażona zostanie zgoda, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.
 8. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera /pobierając Voucher bądź przy zakładaniu konta w systemie rezerwacji/, adres e-mail zostanie umieszczony w bazie Salonu. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez Salon, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania. 
 9. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 10. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
  • uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (2.1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
  • wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy (2.2. art. 6 ust. 1. lit. b RODO) 
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (2.3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
 11. Pracownicy Salonu kontaktują się z Klientami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będą przekazywane Klientom wszystkie ważne informacje. Jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie od Salon informacji marketingowych i podał swój adres e-mail, to te informacje będą dostarczane tym sposobem (w związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204). W każdej chwili Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie tych informacji.
 12.  
 13. Prawa Klienta:
 14. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.
 15. Każdy potencjalny Klient ma możliwość obejrzenia usług/zabiegów proponowanych przez salon bez rejestracji w systemie – na tym etapie nie są pobierane żadne dane osobowe.
 16. Podczas umawiania wizyty w systemie rezerwacji, Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do wykonania usługi i rezerwacji terminu.
 17. Klient może również poprosić o wystawienie faktury VAT. W przypadku fakturowania transakcji należy podać: numeru NIP, nazwę firmy oraz adres siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych – adres zamieszkania. Finalizacja i wystawienie faktury odbywa się w salonie.
 18. Klient może również poprosić o wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną, a faktury będą przez Niego przyjmowane pod adresem e-mail wskazanym podczas logowanie się w systemie rezerwacji, bądź innym przez Niego wskazanym.
 19.  
 20. W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, Salon może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości. Salon może je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Poza tymi przypadkami informacje dotyczące tożsamości Klientów nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
 21.  
 22.  
 23. Pliki „cookies” - polityka: 
 24. Jest możliwe, że podczas odwiedzania Salonu zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics – powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając ze sklepu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 25. Informacje uzyskane od Klienta nie są katalogowane i udostępniane podmiotom trzecim, poza przypadkami wyszczególnionymi w niniejszej Polityce Prywatności.
 26.  
 27. Podsumowując niektóre obszary strony internetowej salonu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz Salon i przechowywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia: utrzymania sesji klienta (po zalogowaniu), zapamiętywania dokonanych zakupów, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu. Pliki cookies wykorzystywane przez Salon mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Salon i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login. W każdym momencie Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
 28. Prócz plików cookies Salon może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na Salon. Sposób komunikacji komputera Klienta z serwerem Salon jest całkowicie bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu. Przepływ informacji na stronach zawierających/pobierających dane osobowe odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer).
 29.  
 30.  
 31. Komu przekazujemy dane osobowe:
  Pani/Pana dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu czynności takich jak: obsługa systemów teleinformatycznych, podwykonawcom wspierającym w wykonaniu otrzymanego zamówienia, podmiotom utrzymującym sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
  Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  ają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 32. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 33. Wszystkie informacje i dane podane przez Klienta są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i nie są przekazywane żadnym firmom zewnętrznym.
 34. Dostęp do danych osobowych w naszej firmie mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą/ wykonywaniem usług w salonie. 
 35.  
 36.  
 37. Usuwanie i zarządzanie plikami „cookies” :
 38. Salon zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Salon może, a czasem będzie musiał wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Salonu. Zmiany wprowadzone do Polityki Prywatności wchodzą w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o tym fakcie Klientów za pośrednictwem poczty e-mail.
 39. Klient ma prawo do nie zaakceptowania Polityki Prywatności, co oznacza rezygnację z korzystania z usług Salonu. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Salonu.

Polityka prywatności

TOP Call Now Button